Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Psalm 56

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 93 : 4 (voorzang)
Ps 57 : 1, 2
Ps 27 : 1
Ps 56 : 1, 2 R
Ps 56 : 4 R
Ps 56 : 5, 6 R

Psalm 56

Troost voor een vluchteling

 1. Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath.
 2. Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.
 3. Mijn verspieders zoeken mij den gansen dag op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!
 4. Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 5. In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij vlees doen?
 6. Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
 7. Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.
 8. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God!
 9. Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register?
 10. Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is.
 11. In God zal ik het woord prijzen; in den Heere zal ik het woord prijzen.
 12. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?
 13. O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden;
 14. Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden.

Thema voor de preek:

'Rust voor zwervers'

 1. Vrees en vertrouwen
 2. Verdriet en vreugde

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.