Zondagsschool 'Andréas'

School op zondag? Waar is dat voor?
Het belangrijkste doel van de zondagsschool is om kinderen meer te leren over de Bijbel. Iedereen in de basisschoolleeftijd is van harte welkom op deze school! Jij of je ouders hoeven geen lid te zijn van de kerk om op de zondagsschool te komen.

Wanneer wordt het gehouden?
De zondagsschool wordt aansluitend aan de ochtenddienst tot 12.00 uur gehouden.
Bij aanvang krijgen de kinderen drinken en een koekje.
Als er koffie drinken is na de dienst zal de zondagsschool om ca 11.30 uur beginnen tot ca 12.00 uur.
Op zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal er geen zondagsschool zijn. U of jij vindt in de bijlage van deze pagina het rooster voor het hele jaar.

Wat doen we zoal op zondagsschool?
Bij aanvang krijgen de kinderen drinken en een koekje. Dan beginnen we met gebed. Daarna zingen we enkele verzen die we de afgelopen periode hebben moeten leren. Vervolgens wordt het verhaal uit de Bijbel verteld en de versjes worden overhoord. In de groep van de jongste kinderen maken we daarna een werkje wat bij het Bijbelverhaal past. De oudere groep gaat een puzzel, quiz of iets dergelijks doen.

Voor welke leeftijd is het bestemd?
Er zijn twee groepen. De eerste groep is voor kinderen uit groep 1 t/m 4.
En de tweede groep is voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Wilt u graag contact met de leiding van de zondagsschool stuur dan een email naar zondagsschool@cgkrijnsburg.nl 

Wat leren we voor de zondagsschool?

Voor zondag 18 april leren we de volgende verzen en teksten:

De jongste groepzondagsschoolboekje jongsten

Tien Geboden: 2a
"Ik ben de HEER, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',

leidend' uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij.''

Klik hier voor de melodie

Exodus 17 :"15
En Mozes bouwde en altaar; en hij noemde de naam: De HEERE is mijn Banier!

De oudste groepzondagsschoolboekje oudsten

Psalm 105 : 22
Zij werden daag'lijks begenadigd:
Met manna, hemels brood, verzadigd.
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrots voort.
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht,
Aan Abraham, had toegezegd.

Klik hier voor de melodie

Openbaring 21 : 6b
Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.