Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Gemeenteavond 27 februari

Graag herinneren wij u er aan dat er dinsdag 27 februari een kerkenraadsvergadering gehouden wordt met alle leden van de gemeente.

Op deze avond zullen de financiën worden besproken. In de bijlage bij deze pagina vindt u de stukken voor de vergadering.

Na de pauze zal Stichting Woord en daad een presentatie houden over de adoptie kinderen.

Alle leden zijn van harte welkom! De avond start om 19.45 uur.

Inloopochtend

Vrijdag 1 maart van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud. De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Parkeren bij de kerk!

Er zijn de laatste tijd regelmatig klachten over het parkeren bij de kerk tijdens de diensten. Laten we ervoor waken dat we overlast veroorzaken bij de omliggende woningen. Het gebeurt dat gemeenteleden zelfs hun auto voor een garage plaatsen, dit kan echt niet. 

Meditatie

…en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. (Johannes 13:1b)

Niet zonder ontroering heeft de apostel der liefde, Johannes, dit woord neergeschreven. Hoe kan het anders als iemand ogen heeft gekregen voor die liefde.
Deze liefde is onvergelijkbaar. Mensenliefde kan hier niet dienen tot een voorbeeld. O, zeker, wij hebben ook lief.