Aangepast coronabeleid

De overheid heeft aangekondigd per 25 september de 1,5m-afstandsregel te laten vervallen. Daartegenover staat dat de regering besloten heeft dat locaties waar veel mensen samenkomen alleen toegankelijk zijn met een coronapas. Een dergelijke pas is echter voor kerken niet verplicht en de kerkenraad zou dat middel ook absoluut niet willen inzetten om mensen toegang te kunnen verlenen tot de kerkdienst.
Nu de 1,5m-afstandsregel gaat verdwijnen vraagt dat echter wel om een helder beleid voor het bijwonen van de kerkdiensten.