Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Actienacht 2023

Aanstaande vrijdag 31 maart is het zover; DE ACTIENACHT!
We starten vrijdag om 17.30 uur.
Wanneer u verder leest treft u de flyer met alle informatie over deze nacht en de doelen die wij hiermee willen steunen.

Inloopochtend

Vrijdag 31 maart van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud. De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Wie is Christus voor u?

"Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?"
(Matth.16: 15)

Wat kunnen er juist in een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal veel vragen op ons afkomen: vragen vanuit ons eigen hart, vragen die de satan op ons afvuurt. Vragen die vaak cirkelen rond de vraag 'mag ik aangaan, of niet?' En het is goed, noodzákelijk om onszelf te beproeven "of we in het geloof zijn" en met deze vragen te worstelen voor Gods Aangezicht.