Door genade alleen

Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. (Hebreeën 4:9)

We kennen uit de Tien Geboden de het voorschrift: ‘zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God, dan zult gij geen werk doen’. God heeft een dag gegeven om te rusten, de sabbat.
Nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief ‘er blijft dan een rust over voor het volk van God’, en dan gebruikt hij een woord dat in het Grieks eigenlijk niet bestaat: sabbatismos. Het is een vergrieksing van het Hebreeuwse woord sabbat

Startzaterdag

Het lijkt misschien nog wel wat vroeg, maar met de vakanties in aantocht is het zo weer september. En aangezien er in augustus waarschijnlijk veel mensen op vakantie zijn, nu alvast de aankondiging en de mogelijkheid om u op te geven voor de activiteiten op de startzaterdag DV 7 september. Er zijn 3 programma’s om uit te kiezen en afsluitend hopen we weer lekker te gaan barbecueën.