Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleidt worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Rust

Kom gijlieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig… Markus 6:31a De vakantieperiode breekt weer aan. Voor velen een tijd om ook even afstand te nemen van het werk en rust te zoeken. Een tijd van recreatie. Mooi woord eigenlijk: re-creatie. Opnieuw scheppen, nieuw maken.