De Heere leeft!

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. (Filippensen 3:10-11)

Pasen is: de Heere Jezus lééft. Wat betekent dat voor de wereld waarin wij leven?
Het betekent de Blijde Boodschap: er is in déze verloren wereld, voor verloren mensen nieuw leven mogelijk!

Van de Diaconale Commissie

Een bericht om alvast DV woensdag 5 juni in uw agenda te noteren.
Op de datum hopen wij weer ons jaarlijkse dagje uit met de bus te maken. We willen deze keer de dag een wat andere invulling geven, dan u normaal van ons gewend bent, en de dag om 9.30uur starten bij de kerk.
Meer informatie over deze dag volgt in de toerusting van mei, ook wordt er vooraf nog telefonisch contact met u opgenomen of u in de gelegenheid bent om deze dag met ons mee te beleven.

Een hartelijke groet van de DCO, speciaal aan hen die aan huis gebonden zijn.

Landelijke kerkendag

Op DV 31 mei 2019 wordt al weer de vierde landelijke kerkendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden. De eerdere edities van 2012, 2014 en 2017 werden door de bezoekers erg gewaardeerd. De mix van ontmoeting, bezinning en samen zingen is voor veel mensen een reden om deze dag te bezoeken.