Dagelijks zoeken

Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen...

Dat is toch een prachtig getuigenis wanneer dat van een gemeente gezegd kan worden. Wanneer de Heere dat van een gemeente kan zeggen: ‘Ze zoeken Mij dagelijks en ze hebben lust aan de kennis van Mijn wegen.’
Dat is toch immers ook waar de profeten in het OT het volk toe moesten oproepen? Dat is toch waartoe de apostelen in het NT de gemeenten toe vermanen? Zoek de Heere, en lééf. Dat is toch wat je wenst in je eigen gemeente: God-zoekers.

Revoke

Revoke, Reformatorische Vereniging voor Ongewild Kinderloze Echtparen, nodigt alle kinderloze echtparen uit voor een bijeenkomst op DV zaterdag 23 maart..