Onze adoptiekinderen

Voor een hoopvolle toekomst

Wereldwijd groeien te veel kinderen op in een hopeloze situatie. Armoede, honger, geweld of rampen zorgen ervoor dat ze geen perspectief hebben.

Sponsoring biedt een kind perspectief. Door de maandelijkse bijdragen kan een kind werken aan zijn/haar toekomst. Een sponsorkind ontvangt hiervoor christelijk onderwijs van goede kwaliteit, eten en drinken, toegang tot gezondheidszorg en een veilige en schone leeromgeving.

In onze kerk maken we gebruik van het sponsorprogramma van Woord & Daad en Red een Kind. Binnen het programma van Red een Kind wordt een kind tussen de zeven en tien jaar gesponsord. Bij Woord en Daad is de maximale leeftijd van het sponsorprogramma 22 jaar. In het geval dat een jongere dan zijn studie nog niet heeft voltooid, wordt er gekeken naar een andere oplossing om de studie verder te financieren. Beide organisaties werken in 10 verschillende landen buiten Europa. In de bijlage bij deze pagina vindt u een lijst van de adoptiekinderen, in welk land ze wonen en welke gemeenteleden het contact met de kinderen onderhouden.