Contact

Kerkgebouw

Adres

Oegstgeesterweg 71
2231AS Rijnsburg

Predikant

Adres

Oegstgeesterweg 73
2231AS Rijnsburg

Contactpersonen

Commissie van Beheer
Diaconie

Adres:

  • Penn. Diaconie Chr.Geref.Kerk te Rijnsburg

IBAN:

  • NL10 RABO0331 7695 57
Evangelisatiecommissie

Telefoon:

070-5146566
Jeugddiaken
Jeugdouderling

Telefoon:

06-24267809
Koster

Telefoon:

071-4025772
Orgelcommissie
Penningmeester

IBAN:

  • NL94 INGB0000 3021 32 (t.n.v. Penn. Chr. Geref. Kerk te Rijnsburg)
  • NL22 RABO0356 8201 73 (t.n.v. Penn. Chr. Geref. Kerk te Rijnsburg)
Predikant

Adres:

  • Oegstgeesterweg 73
  • 2231AS Rijnsburg

Telefoon:

071-3628909
Scriba

Telefoon:

06-38489364
Veilig jeugdwerk (aanspreekpunt)

Telefoon:

0610696447
Websitecommissie
Zendingscommissie