Jeugdclub Benjamin Kleine kracht

Wij zijn dé Jeugdclub binnen de CGK van Rijnsburg voor jongeren van 12 t/m 17 jaar!
Wij zullen ons hier kort even voorstellen:

Wat is de Jeugdclub?
We zijn een club voor de jeugd van de kerk, om een moment en plek te bieden om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Zo hopen we dat het onderlinge contact tussen de jongeren en de verbinding met de kerk wordt versterkt. We kijken er als leiding naar uit om naast het gezellig samen komen en elkaar beter te leren kennen, ook met de jongeren in gesprek te zijn over het christelijke geloof en wat er bij hen leeft.

jeugdclub afbeelding

Hoe?
Op de clubavonden starten we in twee groepen welke zijn ingedeeld op basis van de schoolklassen. Hiermee hopen we een passend aanbod te geven aan de jongeren. We beginnen met een stuk bezinning, wat de leiding heeft voorbereid. Inbreng van eigen onderwerpen door de jongeren wordt zeer gewaardeerd! Daarna is er een korte pauze met wat drinken en iets lekkers, om vervolgens een leuk spel met elkaar te gaan doen. Naast de gewone clubavonden hebben we ook onze uitjes! Denk hierbij aan het welbekende maken van de kerststukjes met de ouderen van het aangrenzende verpleeghuis “de Vlietstede”, schaatsavond met alle jeugd (JV en kinderclub), een actienacht en aan het einde van het seizoen een Club-Uitje welke jaarlijks weer een verassing is! De pauzes en de uitjes doen we als club gezamenlijk.

Wie?
Jeugdclub Benjamin is voor álle jongeren van 12 t/m 17 jaar. We hebben twee groepen en deze zijn ingedeeld op basis van de (school) klassen. Het doel is dat iedere jongere zich welkom en prettig voelt binnen de club. Hierom hebben we oog voor elkaar en ook een vertrouwenspersoon aangewezen als aanspreekpunt voor de jongeren en/of ouders. Ook wanneer er jongeren zijn die extra zorg/aandacht nodig hebben kan dat hier worden besproken.

klik op het icoon voor meer info
 Klik op de afbeelding voor meer info

Waar en Wanneer?
De clubavonden zijn om de week op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de zalen van ons kerkgebouw (m.u.v. de vakanties). Voor het rooster kun je ook op de activiteitenkalender op deze website kijken.

Contactpersoon:
Heb je vragen of opmerkingen dan kun je 
mailen naar jeugdclub@cgkrijnsburg.nl