Websitecommissie

Zoals u inmiddels heeft ontdekt hebben wij als gemeente een website. Op onze website vindt u informatie over onze gemeente, de organisatie, actualiteiten en activiteiten.
Om al deze informatie actueel en gestructureerd op de website te krijgen en te houden is er een commissie ontstaan.

De commissie bestaat uit 6 leden die ieder hun eigen taak hebben.

Regelmatig komt de commissie bij elkaar om de website te evalueren, zonodig bij te stellen, vernieuwingen te bespreken en afspraken te maken.

Onze webmaster, ontwerper van de website is het brein achter de programmatuur; wilt u contact met hem stuur dan een email naar [email protected]

Wilt u informatie op onze website laten plaatsen of heeft u vragen over onze website of de informatie die u erop vindt mail dan naar [email protected]

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het preekrooster of de organisatorische informatie kunt u mailen naar [email protected]

Zijn er vragen, opmerkingen of aanvullingen op de informatie over onze verenigingen, commissies of de contactpagina wendt u zich dan tot [email protected]

Tot slot hebben wij achter ons leden portaal de beschikking over een fotoalbum. Wanneer u materiaal wilt aanleveren voor het fotoalbum stuur dit dan naar [email protected] .