Collecten

Onze gemeente maakt gebruik van Givt!
Voor alle informatie klik hier

Mocht u geen gebruik willen of kunnen maken van deze manier van geven, dan kunt u uiteraard ook gewoon uw gift overmaken op een van de onderstaande rekeningnummers. Bij giften op een van de rekeningnummers van de kerk graag vermelden of het is bestemd voor de kerk of de kerkelijke kassen.

Financiën Van de kerk

PENNINGMEESTER VAN DE KERK:
J. Verhoef
Tel. 071 - 408 15 95
[email protected] 
ING Bank: NL 94 INGB 00 00 30 21 32
t.n.v. Penningmeester Chr. Geref. Kerk te Rijnsburg
Rabobank: NL 22 RABO 03568201 73
t.n.v. PenningmeesterChr. Geref.Kerk te Rijnsburg

PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE

M.P. van den Born
IBAN-nummer: NL10 RABO0331 7695 57
Penn. Diaconie Chr.Geref.Kerk te Rijnsburg