Vaste vrijwillige bijdrage

Dit is een vrijwillige aangegane verplichting van een vaste financiële bijdrage per jaar. Het doel van deze bijdrage is om tegenover de vaste uitgaven en lasten een vaste bron van inkomsten te stellen. Ook van jongeren die zelf verdienen, wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijkheid voelen voor de financiële kant van het gemeentelijk leven.