Overlijden

Bij een overlijden dient de familie zo spoedig mogelijk de voorzitter van de kerkenraad en de wijkouderling op de hoogte te stellen. Een overlijdensbericht dient gestuurd te worden aan de voorzitter en scriba van de kerkenraad en bij voorkeur ook aan de wijkouderling.
De begrafenis kan plaatsvinden vanuit het kerkgebouw. De kerkenraad stelt het op prijs dat in de rouwdienst bloemen achterwege blijven. Ook in deze droeve omstandigheden willen wij soberheid betrachten.