Huwelijk

Degenen die gaan trouwen, dienen voor het bespreken van de kerkelijke huwelijksbevestiging zich tijdig tot de voorzitter van de kerkenraad te wenden.
Het verdient aanbeveling om aan hem en de scriba van de kerkenraad een huwelijksaankondiging te zenden.