Jeugdouderling

Als ambtsdrager die aangesteld is om de verbinding te leggen tussen het jeugdwerk en de kerkenraad mogen we blij zijn dat deze functie, de jeugdouderling, binnen onze gemeente is ingesteld.

We mogen en moeten oog hebben voor onze jeugd. Zoals we dan zeggen: een hart hebben voor jongeren. Nu, de Heere helpt ons daarin. We mogen dankbaar zijn met zo’n grote en fijne groep jongeren, die met velen de verenigingen en clubs bezoeken. Voor een ieder die nog niet komt, bij deze een liefdevolle aanmoediging om je er ook bij aan te sluiten. En ouders: motiveer u kinderen, om daar ook deel aan te nemen,  u heeft dit aan het doopvont beloofd, de kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Dankbaar zijn we voor de enthousiaste jeugdleiding die hun tijd en talenten inzetten om dit mooie en zo belangrijke werk te doen. We mogen arbeiden in Gods Koninkrijk, onbekwaam maar bekwaam gemaakt door de Heilige Geest.

De jeugdouderling mag zich bezig houden met alles wat met de jongeren te maken heeft. Dus jongelui, als je met iets loopt of vragen hebt (en je weet het: stomme vragen zijn er niet, alleen domme antwoorden) welke je met niemand durft of kunt delen, blijf er niet mee lopen. Neem contact met me op, stuur een appje, geef een belletje of mail me. Omdat er ambtsgeheim is zal dat wat er besproken word niet wereldkundig gemaakt worden en kunnen we je helpen, in privé-zaken maar vooral in de dingen omtrent je geloofsleven, je geloofsvragen.

Opvoeders, ouders en meelevende gemeente leden, ook u kunt zich bij mij melden voor aandachtpunten, verbeterpunten, ideeën en opmerkingen of zaken waar u zorgen over heeft. We mogen en moeten elkaar als 1 gemeente, 1 lichaam vast houden en voor elkaar zorg dragen, dus schroom niet om me te benaderen.

De Heere is zo goed en genadig voor ons.

Klaas Star
06-24267809
Jeugdouderling@cgkrijnsburg.nl