Collecte Heilig Avondmaal

Op zondag 5 december hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte die bij de Tafel wordt gehouden en de opbrengst van de busjes bij de deur zijn voor een speciaal project.
Deze keer gaat de opbrengst naar:

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting
Meer dan zes miljoen inwoners van Zuid-Afrika hebben met hiv/aids te maken. SCDO, de diaconale tak van de Reformed Churches of South Africa, geeft hiv/aidsvoorlichting op scholen, bij buurtcomités en in kerken. Ook helpt ze hiv/aidsslachtoffers bij het zoeken naar werk of het opzetten van een eigen bedrijf. Daarnaast informeert SCDO over het belang van gezonde voeding en gaat zij stigmatisering tegen. Zo biedt ze hoop aan wie getroffen is en probeert ze te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij komen. Klik hier voor meer info

werkgelegenheid en HIV voorlichting