Samenkomst om dank, lof en gebed

Datum

Opname:

Download: Opname

Samenkomst van dank, lof en gebed

Welkom en opening                                                                                 

  • Zingen:                                    Ps. 68: 10      
  • Dankgebed 
  • Zingen:                                    Ps. 30: 2, 3 en 8

Geloofsbelijdenis:                    HC Zondag 1 en 9

  • Zingen:                                    Ps. 100: 2 en 4

Schriftlezing en overdenking:   Psalm 40: 1-12

  • Zingen:                                    Ps. 40: 1, 2 en 3

Gebed

  • Zingen:                                    Ps. 121: 1, 2 en 4  a

Schriftlezing en overdenking:   Johannes 11: 1-7 en 20-28

  • Zingen:                                    Ps. 42: 1 en 5 

Dankgebed 

Afsluitende mededelingen 

  • Slotzang:                                 Ps. 103: 1 & 150: 1