Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 12 : 5-9

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 111 : 2 (voorzang)
Ps 31 : 3
Ps 9 : 10
Ps 56 : 5 R
Ps 57 : 5 R
Ps 136 : aan de Tafel
Ps 8 : 4 R

Genesis 12

Aankomst in Kanaän

  1. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.
  2. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land.
  3. Zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere, Die hem verschenen was.
  4. En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den Heere een altaar, en riep den Naam des Heeren aan.
  5. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.

Thema voor de preek:

'Abram bij het altaar'

2. De gave van het altaar

Collecten:

  1. Kerk
  2. Evangelisatie
  3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.