Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Psalm 119 : 161 - 176

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 19 : 4 (voorzang)
Ps 16 : 6
Ps 17 : 4
Ps 119 : 87, 88 en 86 R
Ps 79 : 7 R
Ps 118 : 14 R

Psalm 119 

 1. Schin. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak; maar mijn hart heeft gevreesd voor Uw woord.
 2. Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
 3. Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
 4. Ik loof U zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.
 5. Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
 6. O Heere! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
 7. Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
 8. Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.
 9. Thau. O Heere! laat mijn geschrei voor Uw aanschijn genaken, maak mij verstandig naar Uw woord.
 10. Laat mijn smeken voor Uw aanschijn komen, red mij naar Uw toezegging.
 11. Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben.
 12. Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.
 13. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren.
 14. O Heere! ik verlang naar Uw heil, en Uw wet is al mijn vermaking.
 15. Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen.
 16. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.

Thema voor de preek:

'Laat mijn ziel leven'

dat gebed:

 1. is het gebed van een levende
 2. staat in de werkelijkheid van het leven
 3. is gericht op het doel van het leven.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.