Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 113
Lukas 1 : 46-48a

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 72 : 11 (voorzang)
Ps 31 : 15
Ps 119 : 83
Ps 25 : 6 R
Ps 72 : 10 R
Ps 113 (aan de tafel)
Ps 30 : 1 R

Psalm 113

Vermaning om God te loven

 1. Hallelujah! Looft, gij knechten des Heeren! looft den Naam des Heeren.
 2. De Naam des Heeren zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
 3. Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des Heeren geloofd.
 4. De Heere is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
 5. Wie is gelijk de Heere, onze God? Die zeer hoog woont.
 6. Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
 7. Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;
 8. Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
 9. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!

Lukas 1

Lofzang van Maria

 1. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
 2. En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
 3. Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Thema voor de preek:

'De lofzang op Gods grootheid'

 1. God die vreugde geeft

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.