Eredienst

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 25 : 4 (voorzang)
Ps 93 : 4
Ps 43 : 4
Ps 9 (aan de Tafel)
Ps 110 : 4, 5 R
Ps 72 : 8 R
Ps 102 : 12 R

Genesis 14

 1. En de koning van Sodom toog uit, hem tegemoet (nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor-laomer, en van de koningen, die met hem waren), tot het dal Schave, dat is, het dal des konings.

Abram en Melchizédek

 1. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.
 2. En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!
 3. En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.
 4. En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u.
 5. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den Heere, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit;
 6. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!
 7. Het zij buiten mij; alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel dezer mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen!

Thema voor de preek:

Abram ontmoet Melchizedek

 1. de betekenis
 2. de inhoud
 3. de vrucht

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de Kerk

De busjes bij de uitgang zijn deze zondag bestemd voor de avondmaalscollecte.

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.